Avaldus

Palun saata avaldus e-posti aadressile tikitrikijuhataja@gmail.com või info@estjatk.ee

Avalduse blanketi saab printida  siit: avaldus

Eralasteaed Tiki – Triki
Avaldus

LAPSE ANDMED
Nimi:                                                                 Isikukood:
Aadress elanikkonna registri järgi:
Kodune telefon:
Tegelik elukoht (kui erineb registrisse kantust):

VANEMATE ANDMED
Ema nimi:                                                        Isikukood:
Telefon:
E-posti aadress:

Isa nimi:                                                         Isikukood:
Telefon:
E-posti aadress:

AVALDUS
Palun võimaldada minu lapsele (nimi)
koht Teie lasteaias alates (kuupäev, aasta)
Avalduse kirjutamise kuupäev:
Allkiri:
Lapsevanema nimi:
Palun teatage tikitrikijuhataja@gmail.com, kui soovite avalduse tühistada!